O SPOLEČNOSTI
   ÚŘEDNÍ DESKA
   SPORTOVNÍ HALA

 

   SPORTOVNĚ VOLNOČASOVÝ AREÁL
   HISTORICKÁ TVRZ
   MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
   SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
   SBĚRNA
   ÚDRŽBA MĚSTYSE
   KNIHOVNA
   REFERENCE
   ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
   KONTAKT
.
 
     Údržba městyse    

- strojní a ruční čištění veřejných prostranství, chodníků, parkovišť,
- udržováním zeleně,
- sekáním trávy s jeho následným úklidem,
- stříháním stromů,
- odvoz tříděného a komunálního odpadu,
- zajišťování zimního údržby komunikací,
- udržování čistoty a zeleně na hřbitovním prostranství,
- běžné opravy a údržba sítě veřejného osvětlení,
- opravy a rekonstrukce laviček a dětských hřišť.
 

     

© Služby Brozany s. r. o. 2011 | Všechna práva vyhrazena | Tel.: +420 416 861 109 | e-mail: info@sluzbybrozany.cz