O SPOLEČNOSTI
   ÚŘEDNÍ DESKA
   SPORTOVNÍ HALA

 

   SPORTOVNĚ VOLNOČASOVÝ AREÁL
   HISTORICKÁ TVRZ
   MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
   SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
   SBĚRNA
   ÚDRŽBA MĚSTYSE
   KNIHOVNA
   REFERENCE
   ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
   KONTAKT
.
 
     Malá vodní elektrárna    

V roce 2011 byla technologická část malé elektrárny (dále jen „MVE“) pořízena od Českého hydrometeorologického ústavu, který ji vlastnil a provozoval od roku 1996, do majetku Městyse Brozany nad Ohří. Provozovatelem MVE byla ustanovena společnost SLUŽBY BROZANY s.r.o..

Prvními kroky bylo zajištění licence pro výrobu elektřiny a nezbytné jednání s distributorem o připojení MVE k elektrické síti a vedení jednání o ceně s obchodníky za vyrobenou kilowatthodinu elektrické energie. Po administrativní části přišlo samotné přepojení MVE a oddělení od ČHMÚ. MVE byla uvedena do provozu dne 8. 6. 2011.

Před námi stojí ale další úkoly, a to postupná rekonstrukce MVE, protože bývalý majitel za poslední čtyři roky do elektrárny neinvestoval a pouze ji udržoval v chodu…

MVE je osazena dvěma turbínami HYDROHROM 600S a asynchronními generátory MEZ Frenštát F225M08 o celkovém výkonu 0,038 MWh.

     

© Služby Brozany s. r. o. 2011 | Všechna práva vyhrazena | Tel.: +420 416 861 109 | e-mail: info@sluzbybrozany.cz