O SPOLEČNOSTI
   ÚŘEDNÍ DESKA
   SPORTOVNÍ HALA

 

   SPORTOVNĚ VOLNOČASOVÝ AREÁL
   HISTORICKÁ TVRZ
   MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
   SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
   SBĚRNA
   ÚDRŽBA MĚSTYSE
   KNIHOVNA
   REFERENCE
   ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
   KONTAKT
.
 
     Odpadové hospodářství    

Systém likvidace odpadů pro občany městyse Brozany nad Ohří

Vychází z dlouhodobě nastaveného systému napojeného na organizace oprávněné tento odpad odebírat za účelem jeho dalšího maximálního využití. Tento systém má zpětnou vazbu v podobě finančních prostředků, které městys investuje do ozelenění a ke zlepšování stavu míst zpětného odběru a separace odpadu. Nastavený systém vychází z podmínek Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a Vyhlášky č. 381/2001 Sb., oboje ve znění dalších předpisů. V neposlední řadě se systém řídí OZV č. 1/2007.

Aktuální nabídka

Odpad je možné likvidovat následujícím způsobem:

1) Směsný komunální odpad – kód odpadu 200301
- popelnice nebo černé pytle, odvoz každý čtvrtek v hodnotě 45,- Kč /120 l
nádobu.

2) Směsný komunální odpad - kód odpadu 200301
Objemný odpad - kód odpadu 200307
- velkoobjemové kontejnery, kam lze ukládat: odpad
v hodnotě 45 Kč/120 l objemu.
a) za hřištěm, provozní doba Úterý 14 – 16 hod, Sobota 10 – 12 hod,
b) v Hostěnicích, provozní doba Středa 16 – 17 hod, Neděle 10 – 11 hod.

3) Papír - kód odpadu 2001101
- noviny, časopisy, letáky, papírové, obaly, kancelářský a školní papír.

Sklo - kód odpadu 200102,
- láhve, skleněné nádoby a tabulové sklo.

Plasty - kód odpadu 200139
- platové nádoby, láhve a kelímky od potravin, výrobky z plastů,
polystyren, sáčky a fólie + nápojové kartony.

- odpad lze zdarma uložit do plastových barevně rozlišených kontejnerů
rozmístěných na 6-ti stanovištích v obou obcích. Odpad je potřeba vhodně
upravit a vměstnat do kontejnerů za účelem využití celého objemu nádoby.

- na úřadě městyse lze zakoupit barevné pytle v hodnotě 8,- Kč/ks (modré na papír a žluté na plasty), které vystavené na ulici každé pondělí sudého týdne sváží
zaměstnanci Služby Brozany s.r.o. do 9:00 hod na dvůr úřadu městyse.

4) Biologicky rozložitelný odpad – kód odpadu 200201
- odpad ze zahrad a parků lze uložit za hřištěm na ohraničeném prostranství, přičemž
drobný odpad lze odložit do příslušné velkoobjemové korby a větve vedle
kontejneru velikostně podle nápisů na ohradní zdi.
- hřbitovní odpad lze volně ukládat do velkoobjemové korby umístěné v sousedství
hřbitova ( vlevo od vchodu).

5) Vyřazené elektrospotřebiče

a) každý může odložit na dvoře úřadu městyse, a to vždy v pracovních dnech od 7:00 hod do 15:00 hod nebo po domluvě s pracovníky Služeb Brozany s.r.o. Velké elektrospotřebiče lze odložit přímo na dvoře nákupního střediska u nového skladového kontejneru.

b) drobné elektrospotřebiče lze odložit na chodbě úřadu městyse do E- boxu (kalkulačky, počítačové doplňky, MP 3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony…, max. rozměru 27 x 28 cm).

c) Baterie a akumulátory drobných elektrospotřebičů – lze odložit do horní oddělené části k tomuto sběru určené.

6) Světelné zdroje - kód odpadu 200121
- lineární trubicové zářivky lze odložit na dvoře nákupního střediska u sběrných
nádob,

- kompaktní úsporné zářivky a výbojky lze odložit do sběrné nádoby na chodbě
úřadu městyse.

Upozornění, zdroje světla odevzdávejte mechanicky nepoškozené!

7) Nebezpečné odpady – plánovaný hromadný svoz 2 x ročně, dopředu avizovaný
na sobotu (1 x jaro a 1 x podzim).
     

© Služby Brozany s. r. o. 2011 | Všechna práva vyhrazena | Tel.: +420 416 861 109 | e-mail: info@sluzbybrozany.cz