O SPOLEČNOSTI
   ÚŘEDNÍ DESKA
   SPORTOVNÍ HALA

 

   SPORTOVNĚ VOLNOČASOVÝ AREÁL
   HISTORICKÁ TVRZ
   MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
   SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
   SBĚRNA
   ÚDRŽBA MĚSTYSE
   KNIHOVNA
   REFERENCE
   ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
   KONTAKT
.
 
     Vítejte na našich stránkách    

Obchodní společnost SLUŽBY BROZANY s.r.o. byla rozhodnutím Zastupitelstva Městyse Brozany nad Ohří založena dne 8. 9. 2009.

Zřízení této obchodně-servisní firmy předcházela debata zvolených zastupitelů. Záměr byl souběžně konzultován s externími specialisty z oboru práva a ekonomiky.

Smyslem společnosti SLUŽBY BROZANY s.r.o. je především oddělení výkonné funkce úřadu městyse Brozany nad Ohří ve smyslu ustanovení zákona č. 118/2000 Sb., Zákona o obcích v platném znění od zajištění provozu nemovitého majetku, běžné údržby a pracovně právních vztahů z těchto činností vyplývajících.

Společnost SLUŽBY BROZANY s.r.o. převzala do zaměstnaneckého poměru všechny provozní zaměstnance včetně občanů na veřejné prospěšné práce a sezónních brigádníků. Vytvořila i prostor k odpracování soudně nařízených veřejných prací.

Společnost SLUŽBY BROZANY s.r.o. po své institularizaci od úřadu Městyse Brozany nad Ohří převzala do péče jeho movitý a nemovitý majetek.

Úkolem společnosti, stanoveným rozhodnutím zřizovatele, je provozování svěřeného majetku, postupné zlepšování jeho technického stavu nemovitostí a výhledově zajišťování finančních prostředků mimo vlastní zdroje, získané vlastní činností a z rozpočtu zřizovatele.

Služby převzali činnost VHČ městyse, která byla ukončena. Jsou proto samostatným subjektem ve stoprocentním vlastnictví městyse. Mají smluvně pronajaté nemovitosti městyse za účelem jejich ekonomického efektivního provozu jako je hala, tvrz a víceúčelové hřiště.

Služby zajišťují veškeré činnosti, které byly náplní práce zaměstnanců městyse a pracovníků veřejně prospěšných prací. Dále zajišťuje provoz a údržbu sportovišť a ubytovacích prostor městyse. Má v pronájmu kotelny se zabezpečením dodávky tepelné energie pro spravované objekty a jejich údržby. Zde má za úkol nakupovat na trhu nejlevnější plyn a uživatelům prodávat teplo. V budoucnu plánuje nabízet i vybrané činnosti pro občany.

     

© Služby Brozany s. r. o. 2011 | Všechna práva vyhrazena | Tel.: +420 416 861 109 | e-mail: info@sluzbybrozany.cz